Historien om schipperke

Schipperke er en av Belgias nasjonalraser. Det er en gammel hunderase, og allerede i år 1500 er schipperke omtalt i en krøniker av munken Wenceslas. Schipperke er en omskriving av scheperke som betyr «liten gjeter», og rasen fikk sitt navn av innbyggerne i provinsen Brabant.

“Schipperken ble brukt til å holde rotteplagene under kontroll”På slutten av 1600 – tallet paraderte skomakere med sine sorte hunder på det store markedet. Hver søndag paraderte de først og fremst for å vise fram flotte håndlagede halsbånd som var spesielt tilpasset schipperkenes krage. Noen av disse halsbåndene er stilt ut i museet i Brüssel.

Schipperken ble brukt til å holde rotteplagene under kontroll på bryggeriene i Leuven og til å passe på ender o.l. på gårdene.

I 1882 begynte Belgia å registrere rasen, og samme år ble schipperke første gang stilt på utstilling. I 1888 gikk en gruppe schipperkeeiere sammen og dannet en raseklubb. Denne klubben var faktisk den første offisielle raseklubben som ble godkjent av kennelklubben i Belgia. Raseklubben utarbeidet blant annet en offisiell standard for schipperke.

“Vi vet at Dronning Maud hadde med seg en schipperketispe til Norge”Schipperke ble første gang offentlig registrert i Norsk Kennel Klub i midten av 1960 – årene. Vi vet at Dronning Maud hadde med seg en schipperketispe til Norge på begynnelsen av dette århundret. Sannsynligvis var dette en engelsk schipperke. Det er tatt flere bilder av dronningen og hennes schipperke, og hunden er også med på flere filmopptak.

SCHIPPERKE
Liten tøff, trofast, sort og belgisk