Medlemsinformasjon

Medlemsfordeler

  • Rasebladet “Schipperken” 4 ganger i året
  • Abonnement på “Hundesport”, 4 nummer i året
  • Årlig “schipperkehelg” med aktiviteter for hele familien og offisiell utstilling
  • Valpeformidling
  • Råd og tips om hundehold

Priser

Medlemsavgift for 2015: kr. 260,- (+ grunnkont. til NKK kr. 160,-)
Familiemedlem: kr. 50,-

OBS: Medlemsavgiften skal ikke innbetales direkte til Norsk Schipperke Klubb.
Ønsker du og bli medlem,
følg denne linken, via Norsk Kennel Klubb.