Adresser og styret

Norsk Schipperke Klubb
v/ Ingvar Frahm Jensen
Hausmyrveien 31a, 4312 Sandnes
Norway
Mail: Bruk kontaktskjema

Styret 2015:

Leder
Ingvar Frahm Jensen, Hausmyrveien 31a, 4312 Sandnes, tlf. 481 52 600

Nestleder
Ingrid Løseth Bøe, Solåsen 31, 5223 Nesttun, tlf. 917 18 629

Styremedlem
Helge Scott Hansen, Kløverenga 14, 2611 Lillehammer, tlf. 924 24 658

Styremedlem
Dag Espen Rød, Kullhusvegen 79, 3820 Nordagutu, Tlf.: 90941593

Styremedlem
Inger Lise Obrestad, Markavegen 11, 4365 Nærbø,  tlf. 930 02 903

1. Varamedlem
Torill Gløtta, Rastasvingen 13, 1476 Rasta, tlf. 959 22 710

2. Varamedlem
Anne Anda Svendal, Jønningsheiveien 12, 4316 Sandnes, Tlf.: 957 23 621