Tidsskrift / Schipperken

SCHIPPERKEN

Redaktør
Anne Marie Rulnes,
Bøvegen 184
3810 GVARV
tlf: 992 47 316

e-post: boeffie@outlook.com

Rasebladet gis ut fire ganger i året:
medio mars, med innsendingsfrist av stoff 1. februar
medio juni, med innsendingsfrist av stoff 1. mai
medio sept., med innsendingsfrist av stoff 1. august
medio des., med innsendingsfrist av stoff 1. november

Annonsepriser
Championatside m/ bilde, melding om HD – røntging, øyelysing og små rubrikkannonser u/ bilde trykkes kostnadsfritt.
Resultat fra HD -røntging og øyelysing må sendes inn av hundens eier for å bli med i bladet

Øvrige annonser/reklame
helside kr 200,- halvside kr 100,-

For innbetaling – se side “Bankopplysninger”